Zinvol bezig zijn
Introversie: een korte introductie

Introversie: een korte introductie

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over introversie. Wat is het, en hoe ga je ermee om staan daarbij centraal, vanuit de kracht die introversie in zich heeft. Inzichten haal ik uit boeken, wetenschappelijke artikelen en de praktijk.

Carl Jung

Er zijn allerlei verschillende definities van introversie in omloop. Het begon allemaal met Carl Jung (of eigenlijk met Freud, maar Jung heeft het concept meer uitgediept). Introversie is volgens Jung een focus op de innerlijke wereld, terwijl extraversie een focus op de buitenwereld is. Volgens Jung is elk persoon zowel introvert als extravert. Mensen hebben echter een voorkeur, waardoor het (vaak) zo is dat een van beide als het ware de hoofdrol speelt. Overigens kun je ook voor beiden een voorkeur hebben (of juist geen voorkeur), dan ben je ambivert.

Big 5

Wanneer we kijken naar de definitie die in de Big 5 (een ander veelgebruikt persoonlijkheidsmodel) gebruikt wordt zie we iets bijzonders. De extravert wordt beschreven in positieve zin (vol vertrouwen, veel energie, spreken makkelijk mensen aan, enz.). Vervolgens de introvert: weinig vertrouwen, teruggetrokken, vermijdend, twijfelend, enzovoorts. Dat klinkt weinig positief. Eerlijk gezegd herken ik me niet echt in deze definitie.

MBTI

Wat dat betreft vind ik de beschrijving zoals die in de MBTI gebruikt wordt beter:

  • haal energie uit zichzelf in plaats van uit anderen
  • reflecteert eerst, en handelt dan, en reflecteert weer
  • communiceert liefst via schrijven
  • goede luisteraars

Wat mij betreft stuk voor stuk heel goede eigenschappen. Nadat Jung de begrippen heeft geïntroduceerd, is met name extraversie erg populair geworden. Als je kijkt naar de VS, maar ook naar ons eigen Nederland, dan is extraversie wel een beetje de norm. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de (stille) kracht van introversie: sinds 2011 hebben we zelfs een World Introvert Day (op 2 januari).

De cijfers

Mijn eigen beeld was altijd dat introverten in de minderheid zijn. Een vaak gehoord getal is dat 1 op de 3 mensen introvert is, zoals hier bijvoorbeeld. Toen ik Introvert Power van Laurie Helgoe las, leerde ik dat in werkelijkheid de (zeker) de helft van alle mensen introvert is. De helft! Laurie haalt deze cijfers uit de databank van de MBTI, een persoonlijkheidsvragenlijst die veel gebruikt wordt. Deze vragenlijst is al meer dan 50 jaar in gebruik, en is door heel veel mensen ingevuld. In dit onderzoek uit 2019 komt zelfs naar voren dat maar liefst 56.8% van de onderzoeksgroep introvert is. En jij (en ik ook) maar denken dat je in de minderheid bent…